Norsk Korside

Damekor

Hovedside
Korfestivaler
Ensembler
Blandakor
Damekor
Mannskor
Kirke- og konsertkor
Gospel og tensing
Studentkor
Bedriftskor

Damekor og jentekor

Damekoret Cantus - stor aktivitet i Trondheim
 
Coda - 11 jenter med latter og glede
 
Corevi - med hjerte og liv i Levanger
 
Crescendo - uavhengig kor med tilhørighet i Stavanger
 
Det Norske Jentekor - med utspring i NRKs pikekor
 
Fam Noar - sterke, lokkende og følsomme kvinner i Oslo
 
Kammerpikene - fra jazz og pop til nyere nordisk kirkemusikk i Vesterålen
 
Koriander - damekor fra Oslo
 
Kor Uten Navn - fra Nittedal, bruker både sangpedagog og koreograf
 
Lørenskog Damekor - tar sikte på å være et lystig og godt damekor i bygda
 
Nidarosdomens jentekor - stiftet i 1992
 
Stord Con Spirito - aktiv i konkurranser
 
Tangen Damekor - fra Tangen sør i Stange kommune
 
Voci Nobili - elitekor i Bergen

Norsk Korside har samlet norske kor siden 1996