Norsk Korside

Studentkor

Hovedside
Korfestivaler
Ensembler
Blandakor
Damekor
Mannskor
Kirke- og konsertkor
Gospel og tensing
Studentkor
Bedriftskor

sangermnoterjpg.jpg

Mannskoret Arme Riddere - tilknyttet UiB
 
Ascalpella - det blandete koret på medisin i Oslo
 
Mannskoret Bondebrølet - tilknyttet HiA
 
Chorus Mixtus - blandede jurister i Oslo
 
Det Norske Mannskor av 1995 - tilknyttet Universitetet i Tromsø
 
Dra'laksen Gutekor - ferskinger fra Høgskulen i Volda
 
Fullt på Høyde - det best blanda koret ved Universitetet i Tromsø!
 
Pikekoret Ivar - studiner ved NLH i Ås
 
Justitia - unge jusstudiner i Oslo
 
Knaus - blandakor i Trondheim
 
Lady Klukk - smukke stemmer og charleston-inspirerte kjoler i Kristiansand
 
Sangkoret Noe Ganske Annet - blandakor ved NLH i Ås
 
Oslo medisinske pikekor - med 33 digge medlemmer
 
Optimum - blandakor og Ukekor ved Norges Handelshøyskole
 
Mannskoret Over Rævne - fra NLH i Ås
 
Pirum - mannskor i Trondheim
 
Quantum - tyve gutter i Kristiansand
 
Sangria - det beste, peneste og eneste pikekoret ved Norges Handelshøyskole
 
Sangvinerne - mannskor for medisinstudenter i Oslo
 
Studinekoret Sirenene - det offisielle studinekoret ved UiB
 
Spillopus - Kristiansands mest stribete, sjarmerende og sprelske jentekor
 
Svæveru' - mannskor ved Norges Handelshøyskole
 
Trondhjems Studentersangforening - skal fremme mannssang og kameratskap mellom mannlige akademikere i Trondhjem
 
UFDA - mannskor ved Handelshøyskolen BI i Sandvika
 
Zing Zano - studentkoret ved Høgskolen i Narvik

Norsk Korside har samlet norske kor siden 1996