Norsk Korside

Kirke- og konsertkor

Hovedside
Korfestivaler
Ensembler
Blandakor
Damekor
Mannskor
Kirke- og konsertkor
Gospel og tensing
Studentkor
Bedriftskor

Det er mange kirkekor i Norge. Noen kor brukes aktivt i menighetene, mens andre kor driver konsertvirksomhet i kirker uten å være direkte involvert i menighetenes arbeid. Her er noen av korene.

Bardu Barokk - vil synge til Guds ære og menneskenes glede

Bodø Domkor - en sentral del av et omfattende kirkesang- og musikkmiljø i Bodø domkirke

Bærum Bachkor - høye musikalske ambisjoner i Høvik kirke

Oratoriekoret Cæciliaforeningen - Norges eldste oratoriekor, holder til i Oslo

Divisi - tilknyttet Bibelskolen Bildøy Bergen

Gamle Aker kirkekor - synger ved gudstjenester inspirert av ulike typer kirketradisjoner

Hamar Domkor - har gjennom mange år hatt en meget sentral plass i domkirkens liturgiske og musikalske virksomhet

Josefinekoret - klassisk musikk i Oslo

Kenanja - bedehuskor fra Lyngdal

Kongsberg Kantori - stiftet i 1973

Kor-i-dur - generasjonskor på Hamar

Kristiansand Domkor - har eksistert i sin nåværende form siden begynnelsen av 1950-tallet

Majorstua Kammerkor - synger hovedsakelig klassisk musikk

Mandal Kantori - solid plantet i kirkens gudstjenesteliv

Melhus Familiemusikk - aktiv siden 1980

Nidaros Domkor - fokuserer på kormusikk uten ledsagelse av instrumenter

Korensemblet Nordlysan - øver i kjelleren på Ishavskatedralen i Tromsø

Kammerkoret Nova - har vunnet prestisjetung internasjonal korkonkurranse

Ringaker Kantori - øver på Moelv Menighetssenter

Sauda Kyrkjekor - startet som en sanggruppe i forbindelse med en gudstjeneste som skulle overføres på NRK

Te Deum - trøndere tilsluttet Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband

Trondenes motettkor - stiftet i mai 2001

Sandefjord kammerkor - dyktige sangere under ledelse av Svein Rustad

Sankta Sunniva Ungdomskor - klassisk kormusikk med sangere i alderen 16-25

Skodje Kyrkjekor - synger regelmessig i gudstjenester, konserter og musikkandakter, både innenfor og utenfor Skodje kommune

SKRUK - ledet av Per Oddvar Hildre

Stavanger Domkor - stiftet i 1928

 

Norsk Korside har samlet norske kor siden 1996